Základní škola ve Veselé má více jak stoletou tradici.

Jedná se o malotřídní školu se dvěma třídami, ve kterých se společně vyučují žáci 1. - 5. ročníku základní školy. Škola zajišťuje výuku pro děti z obcí Veselá, Nevid a Raková, v posledních letech i pro žáky z blízkých Rokycan.

Prostředí školy umožňuje dětem klid, pohodu, zdravý pobyt venku, individuální přístup pedagogů, kamarádské vztahy v kolektivu, které zde spontánně vznikají. Výsledky žáků při přijímacích zkouškách na gymnázium a při přechodu na druhý stupeň základních škol signalizují rodičům budoucích školáků dobrou úroveň školy.

Aktivní spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rokycanech zajišťujeme výhody malotřídní školy i pro děti s horší adaptabilitou či různými specifickými poruchami, ať už učení nebo chování, i pro děti z okresního města.

Škola je v současné době zajištěna plně aprobovanými učitelkami, které se dále vzdělávají. V obou učebnách jsou počítače s bohatým programovým vybavením, připojením k internetu a interaktivní tabulí. V odpoledních hodinách zajišťuje program pro děti školní družina. Jsou vytvořeny podmínky pro kvalitně fungující malotřídní školu s výborným klimatem, přátelskými vztahy mezi žáky a učiteli založenými na vzájemné důvěře a úctě.