Pravidelné vyučování začíná v 7.45 hodin, poslední vyučovací hodina končí ve 12.45 hodin (v úterý žáci 4. a 5. ročníku ve 14.00 hodin). Provoz školy pro žáky začíná v 6.45 hodin. V této době se žáci připravují na vyučování. Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku. Ve vyučovacích hodinách převládá tradiční způsob výuky s využitím počítačových programů, jsou zařazovány relaxační chvilky. Při dobrém počasí tráví děti s oblibou přestávky venku na pozemku školy.