Po vyučování mohou děti využít zájmovou činnost ve školní družině, školní hřiště k míčovým hrám až do odchodu na autobus. V měsíci lednu až do konce března absolvují všichni žáci plavecký výcvik v rokycanském bazénu. Koncem školního roku se koná několikadenní 'tmelící pobyt' pro děti a rodiče (na území ČR). Během roku se také pořádají jednodenní výlety po kulturních památkách atd.

Ve škole není tělocvična. Hodiny tělesné výchovy tráví žáci převážně venku, buď na školním nebo obecním hřišti, a vycházkami do lesa.