nahoru

Rodičům budoucích prvňáčků

Milí rodiče, zveme vás a vaše děti na informační schůzku a návštěvu školy dne 17. 6. v 15 hodin.

10.06.2020 08:45

Poděkování

Vážení rodiče, je za námi náročný školní rok, který se nám podařilo zvládnout především s Vaší pomocí. Od 11. března jsme museli uzavřít školu a hledat nové cesty a způsob, jak Vašim dětem přiblížit učivo, které bylo třeba probrat do konce školního roku. Považuji za veliký úspěch, že se podařilo všem žákům naší školy zůstat s námi ve spojení a pravidelně se s námi setkávat při on line hodinách. Na Vás bylo dohlédnout na děti, aby plnily všechny zadané úkoly, a pomoci jim s pochopením probíraného učiva. Chci Vám za všechnu Vaši práci poděkovat a popřát Vám krásné a klidné léto.

 Dana Pavlovská, ředitelka školy

24.06.2020 08:25

sešity a pomůcky pro rok 2020-2021

2. třída:

sešity 513 – M  10 ks, sešity 512 – Čj  10 ks, sešit 420  1 ks, sešit 5110  1 ks, čtvrtky   A4  40 ks, čtvrtky skicové A4   20 ks,

tužky č. 2, 3     2x ks,guma, barevné papíry, trojúhelník, pravítko, nůžky, které stříhají, modelovací hmota, lepidlo Herkules, lepidlo vysouvací, které lepí, vodové barvy, tempery 12ks, tuš černá, hadr, štětec plochý velký, kulatý 1x ks, papírové hodiny, igelit na lavici

3. třída:

sešity 513 – M, Čj   30 ks, sešit 420 1 ks, čtvrtky bílé A3  10 ks, čtvrtky bílé A4 30 ks, čtvrtky skicové A4 10 ks, tužky č. 2, 3 2 ks, guma, nůžky, které stříhají, barevné papíry, trojúhelník, pravítko, kružítko, modelovací hmota, lepidlo Herkules, vysouvací lepidlo, které lepí, vodové barvy, tempery 12 ks, tuš černá, hadr, igelit na lavici, štětec plochý velký, kulatý 1

4. a  5. třída:

sešity 523 – Čj 15 ks, 524 – M        10 ks, sešit 5110 1 ks, sešit 420 2 ks, čtvrtky bílé velké A3 20 ks, malé A4 30 ks, tužky č. 2, 3  2 ks, guma, nůžky, které stříhají, barevné papíry, trojúhelník, pravítko, kružítko, modelovací hmota, lepidlo Herkules, vysouvací lepidlo, které lepí, vodové barvy, tempery 12 ks, tuš černá, hadr, igelit na lavici, štětec plochý velký, kulatý 1

24.06.2020 08:45

angličtina

Kurzy angličtiny jsou zprovozněné do konce srpna, prosím, využijte příležitost, kdy máte spoustu času a máte možnost zlepšit se v angličtině. Za normální situace jsou tyto kurzy velmi drahé. Vaše p. uč. Dana

Pro ty, kteří se nudí a chtěli by si procvičit angličtinu na počítači posílám několik odkazů:

https://www.youtube.com/channel/UCgocH_8Fckb6JFfuf-711MA Baby English mluvené české a anglické slovo+ křížovky

https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q Písničky pro děti

aplikace do telefonu: (odkaz do google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ursa_games.englishforkid&hl=cs)

https://www.youtube.com/channel/UChvnRb3kK6heNGW908G9n0Q/videos angličtina s Elis - procvičování slovíček

https://www.youtube.com/channel/UCmfCdFwN0i4h0FJDxmn_lVA/featured přeskočit reklamu a pěkná animovaná aj Gogo lessons

https://www.learningchocolate.com/ procvičování slovíček

https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/ procvičování pro 3. a 4. ročník - stejné učebnice, doporučuji i 5. ročník

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/odkazy/ různé odkazy na výuku angličtiny pro zvídavé děti

06.06.2020 13:16

výukové programy

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz

https://www.umimematiku.cz

https://www.umimeanglicky.cz

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/#1

 https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

https://www.vcelka.cz/app/ 

20.04.2020 05:13

Informace o MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Rokycany (MAP II.) 

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Rokycany, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Rokycany nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV. 

Do projektu se zapojilo 27 ZŠ, MŠ a ZUŠ v území správního obvodu ORP Rokycany se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.rokycany.mapplzensko.cz/ 

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Dana Pavlovská

26.03.2020 13:18
Kalendář akcí
Návštěvnost
Online: 1
Dnes: 1
Včera: 9
Týden: 1
Měsíc: 55
Rok: 25823
Celkem: 29707