nahoru

Bruslení a plavání

Jako každý rok i letos máme zamluvené kurzy plavání a bruslení, které startují ve středu hned po vánočních prázdninách. Uvidíme, jak to bude s uvolňováním opatření a zda budeme moci sportovat.

Plavání - 3. a 4. ročník.

Plavání je zdarma.

Bruslení 1., 2. a 5. ročník.

Povinná bruslařská výbava - brusle , rukavice a přilba. Přilba se vozí lyžařská, stačí ale i cysklistická v kombinaci s tenkou čepicí.

Jednotlivá lekce bruslení stojí mezi 20 a 30 Kč - upřesníme. Podrobnější informace o bruslení pro prvňáčky v mailu .


24.11.2020 14:19

Provoz školy od 30.11. 2020

Vážení rodiče, od pondělí 30.11. je opět možná za přísných hygienických podmínek prezenční výuka všech žáků 1. st. ZŠ. Vyučování bude probíhat dle pevného rozvrhu zveřejněného na stránkách školy, žáci budou mít po celý den roušku a budou dodržovat pokyny tř. učitelů. Tělesná výchova bude nahrazena vycházkami do přírody. Obědy a školní družina budou v provozu. Žáci, kteří měli zapůjčené školní počítače, je vrátí zpět do školy. Kdo ještě nezaplatil obědy za říjen a pracovní sešity, učiní tak při nejbližší příležitosti. V týdnu od 23.11. do 27.11. bude probíhat výuka dle nastavených pokynů předchozího týdne. D. Pavlovská

20.11.2020 08:58

zahájení výuky 18.11.

Vážení rodiče, milé děti,

 Z rozhodnutí ministerstva školství nastupují všichni žáci 1. a 2. ročníku 18.11. zpátky do školy. Zároveň, jedná-li se malotřídní školy, kde společně se žáky 1. a 2. ročníku jsou žáci vyšších ročníků, nastupují do školy i oni, v našem případě páťáci. Ostatní žáci bohužel zatím musí zůstat doma na on line výuce. Prosím, abyste nyní sledovali pravidelně naše stránky, situace se může změnit a my vás budeme včas o změnách informovat. Budeme měnit rozvrh on line výuky a i rozvrh ve škole bude jiný. Obědy i školní družina budou zajištěny. Výuka i provoz školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek, žáci i zaměstnanci školy budou muset mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku. Věříme, že náročnou situaci společně zvládneme a bude doufat, že se vše brzy vrátí do normálních kolejí. Dana Pavlovská, ředitelka školy

13.11.2020 06:24

třídní schůzky

Vážení rodiče, blíží se první čtvrtletí a my učitelé bychom vás měli informovat o prospěchu a chování vašich dětí. Uvažovala jsem o on line setkání, ale nepřijde mi vhodné hodnotit vaše děti prostřednictvím videokonference. Za nás učitele chci opět pochválit vás i děti, že dbáte na to, aby se děti včas připojovaly a plnily všechny námi zadané úkoly. Bohužel tento způsob výuky nemůže plnohodnotně nahradit výuku přímo ve škole, přestože některým dětem on line výuka vyhovuje více. Každopádně po návratu do školy bude co dohánět. Vy zase máte jedinečnou možnost vidět při našich setkáních s dětmi, jak pracují ostatní a můžete srovnávat, jak si vedou vaše děti. Co se týká společných akcí školy, nikdo v současné době neví, co budeme moci uskutečnit a co ne. V každém případě se letos nesejdeme na společných adventních akcích ve Veselé a v Rakové a bohužel ani na naší vánoční besídce v Nevidě, na kterou se děti vždy moc těší. Věřím, že budeme moci realizovat lekce plavání a bruslení, které by měly začít po novém roce a plánovanou školu v přírodě, kterou bychom chtěli uskutečnit v červnu v Zelené Lhotě na Šumavě.

Pro individuální informace o prospěchu vašich dětí se můžete kdykoli obrátit na třídní učitele prostřednictvím kontaktů, které mají děti v žákovských knížkách na první straně. Přeji vám všem pevné nervy a optimismus při zvládání současné nelehké situace, Dana Pavlovská, ředitelka školy

08.11.2020 18:01

ROZVRH PRO ON LINE VÝUKU

Rozvrh platný od 18.11. pro 3. a 4. ročník

3.ročník

1. skupina

Po, St, Pá: 8.15 až 9.15 ČJ, MA, Prv

Út 10 až 10.30 AJ

2. skupina

Po, St, Pá 9.30 až 10.30 ČJ, MA, Prv

Čt 10 až 10.30 AJ


4.ročník

Po Př 10 až 10.30

Út 8.30 až 10 ČJ, MA

St 10.45 až 11.15 AJ

Čt 8.30 až 9.15 VL, 9.30 až 11.00 ČJ, MA

Pá Př 10.až 10.30


DÍLNA ČTENÍ: čtvrtek 13.30 až 14.15


Rozvrh platný do 16.11.

1.ročník: 1. skupina     PO, ST a PÁ          od 8h do 9h ČJ a M 

2. skupina     PO, ST a PÁ          od 9.15 do 10.15 ČJ a M

2. ročník: ÚT a ČT od 8h do 9.30h ČJ a M

3. ročník: 1. skupina     PO, ST a PÁ      od 9.30 do 10.30 ČJ,M,Prv

2. skupina     PO, ST a PÁ     od 12.30 do 13.30 ČJ,M,Prv

4. ročník: ÚT a ČT od 9.30h do 11h ČJ, M; ST 11.15 až 11.45 VL

PO a PÁ 10.30 až 11 Př

5. ročník: PO, ST a PÁ    od 8h do 9.30h, Út a Čt 8.15 až 9 Př

ANGLIČTINA:

2.ročník: ST od 9.45 do 10.15

3.ročník: 1. skupina       ÚT od 10h do 10.30

                2. skupina       ČT od 10h do 10.30

4. ročník:                         ST od 10.30 do 11h

5. ročník:                        ST od 11.15 do 11.45

DÍLNA ČTENÍ:

3.+4.+5. ročník: ČT 13.30 až 14.15

18.11.2020 17:44

výukové programy

https://bobyho-skola.cz/ vhodné pro prvňáčky

https://www.skolasnadhledem.cz

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz

https://www.umimematiku.cz

https://www.umimeanglicky.cz

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/#1

https://decko.ceskatelevize.cz/decko-vzdelava

https://edu.ceskatelevize.cz/

http://www.english-time.eu/pro-deti/

https://www.helendoron.cz/extras/?fbclid=IwAR3h_Ik3lpn4jiMac0Ujj64YULv9Cyh_E4bnmYJA0iBqrg6-73nm4qQt8kE

22.10.2020 17:45

Informace o MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Rokycany (MAP II.) 

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Rokycany, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Rokycany nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV. 

Do projektu se zapojilo 27 ZŠ, MŠ a ZUŠ v území správního obvodu ORP Rokycany se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.rokycany.mapplzensko.cz/ 

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Dana Pavlovská

26.03.2020 13:18
Kalendář akcí
Návštěvnost
Online: 1
Dnes: 6
Včera: 13
Týden: 33
Měsíc: 568
Rok: 28804
Celkem: 32688