nahoru

ROZVRH

1.ročník

Každý den MČJ, ve čtvrtek +AJ

2. a 3. ročník

Každý den M a ČJ, rozečtenou knížku, v úterý Prv a ve středu AJ

4. a 5. ročník

Každý den M a ČJ, v pondělí AJ + Př, ve středu AJ + Vl

Rádi bychom realizovali výuku tak, že se ráno budeme učit základní předměty a před odjezdem domů budeme pobývat na hřišti, nebo v lese. 

Až nás to popadne, něco vyrobíme, nakreslíme, nebo zazpíváme. Vše potřebné je ve škole.


22.05.2020 04:17

obnovení výuky od 25.5.

Vážení rodiče, rozhodli jste se dobrovolně poslat vaše dítě od 25.5. do školy. Organizace pobytu dětí ve škole bude probíhat za upravených bezpečnostních podmínek:

 • Vyučování začne v 7.45 a skončí v 11.25 tak, aby žáci mohli stihnout autobus ve 12h. Budou-li spoj v 11.27 využívat i nevidští, přizpůsobíme časově výuku tak, aby spoj stihli.
 • Obědy nebudou – nejsme schopni zajistit takové podmínky, abychom dodrželi bezpečnostní doporučení
 • Dětem, které budou zůstávat do odpoledních hodin, jsme schopni ohřát donesený vlastní oběd
 • Každý žák bude mít denně alespoň 2 roušky a sáček na jejich uložení
 • On line výuka bude probíhat pouze s p. uč. Kuncovou pro žáky 3. a 5. ročníku dle zavedeného harmonogramu
 • Žáci 1. ročníku se budou učit s asistentkou p. Maškovou
 • Žáci 3. ročníku, kteří přijdou do školy, budou ve skupině s žáky 2. ročníku a p. uč. Štochlovou
 • Žáci 5. ročníku, kteří přijdou do školy, budou ve skupině s žáky 4. ročníku a p. uč. Pavlovskou
 • Ostatní žáci, kteří se nebudou účastnit vyučování dostanou od svých tř. učitelek úkoly na vypracování mailem nebo telefonicky
 • Výuka bude probíhat v omezeném rozsahu, rozvrh včas zveřejníme na stránkách školy, nejpozději do 22.5.
 • Zaměříme se hodně na pobyt venku
 • Školní družina nebude organizována v běžném rozsahu, bude sloužit bez úplaty k dohledu na děti nejdéle do 16h
 • Pokud žák bude jevit známky nachlazení, infektu dýchacích cest apod. nemůže se vyučování účastnit.
 • Vysvědčení budou vydána 26.6. v 7.45 – 9h

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení a věříme, že od září se vrátí vše do „normálních kolejí“

Dana Pavlovská

18.05.2020 19:42

otevření školy 25.5.

Vážení rodiče,

Nejprve bych chtěla vám všem složit hlubokou poklonu, za to, jak jste se postavili k domácímu vzdělávání vašich dětí, rychle jste reagovali na všechny změny a dokázali vašim dětem zprostředkovat kontakt s námi a hlavně dohlédnout na to, aby jejich domácí vzdělávání plynule pokračovalo. Všichni žáci naší školy jsou s námi pravidelně v kontaktu, což považuji za ohromný úspěch a vám za to patří od nás veliký dík.

Stejně jako vy i my sledujeme denně vývoj událostí v naší republice v souvislosti s Covid – 19 a čekáme na vyjádření vlády, abychom se připravili na další vzdělávání našich žáků.

Včera 2.5. dorazil pokyn „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019-2020“, podle kterého mají děti 1. st. ZŠ od 25.5. možnost účastnit se vzdělávání ve školách. Podle tohoto pokynu jsou vymezená přísná opatření, podle kterých není možná výuka v tom rozsahu, na jaký jsme s dětmi zvyklí. Uvádím zde ta, která se týkají vás a dětí:

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • ·        Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 • ·        Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • ·        Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • ·         Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • ·         Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • ·      Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Kritéria pro vzdělávání

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Jako osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující:

 • ·        Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • ·    Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • ·        Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • ·      Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • ·        Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 • ·        Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • ·       Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod  uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.


Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Prohlášení najdete v oddíle „ke stažení“ na webu školy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Školní družina bude v provozu bez úplaty pouze v odpoledních hodinách nejdéle do 16 hodin.

Obědy budou vydávány za zpřísněných hygienických opatřeních.

Distanční výuka bude pro žáky, kteří zůstanou doma, zachována.

Žádám všechny rodiče, aby jakýmkoli způsobem vyrozuměli do 13.5. mě nebo třídní učitelky, zda dítě nastoupí do školy, či nikoli. My pak vymyslíme způsob a organizaci výuky, tak, aby splňovala podmínky stanovené MŠMT.


Vážení rodiče, děkuji vám za dosavadní spolupráci v této nelehké situaci a přeji vám a vašim blízkým pevné zdraví i nervy.

                                                          Dana Pavlovská, ředitelka školy
03.05.2020 17:49

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

28.04.2020 09:58

učení on line odkazy a rozvrh

1.ročník https://bbb.sknt.cz/b/dan-xpc-9wr středa v 8 hodin

2.ročník https://bbb.sknt.cz/b/jan-x32-hty úterý a čtvrtky 10.30 a 17.30

3.ročník https://bbb.sknt.cz/b/jan-6cf-j9q pondělí v 8 hod. středa v 9.30

4.ročník https://bbb.sknt.cz/b/dan-6mj-3h6 úterý a čtvrtek v 9 hodin

5.ročník https://bbb.sknt.cz/b/jan-gju-fka 1. skupina v pondělí v 10 .hod

2.skupina v pondělí ve13. hod.

1.skupina v pátek v 8 hod. a 2. skupina v pátek v 10. hod.

13.05.2020 20:19

angličtina

Prosím všechny, aby si nainstalovali do svých počítačů angličtinu DynEd (pokyny odeslány všem v mailu) a denně studovali alespoň půl hodiny. Prosím, využijte příležitost, kdy máte spoustu času a máte možnost zlepšit se v angličtině. Za normální situace jsou tyto kurzy velmi drahé. Vaše p. uč. Dana

Pro ty, kteří se nudí a chtěli by si procvičit angličtinu na počítači posílám několik odkazů:

https://www.youtube.com/channel/UCgocH_8Fckb6JFfuf-711MA Baby English mluvené české a anglické slovo+ křížovky

https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q Písničky pro děti

aplikace do telefonu: (odkaz do google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ursa_games.englishforkid&hl=cs)

https://www.youtube.com/channel/UChvnRb3kK6heNGW908G9n0Q/videos angličtina s Elis - procvičování slovíček

https://www.youtube.com/channel/UCmfCdFwN0i4h0FJDxmn_lVA/featured přeskočit reklamu a pěkná animovaná aj Gogo lessons

https://www.learningchocolate.com/ procvičování slovíček

https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/ procvičování pro 3. a 4. ročník - stejné učebnice, doporučuji i 5. ročník

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/odkazy/ různé odkazy na výuku angličtiny pro zvídavé děti

13.04.2020 14:43

úkoly pro 1. ročník

22.5.

Dobrý den děti i rodiče, dnes naposledy posílám úkoly, ale napřed vás chci všechny pochválit, za velikánský kus práce, který jste doma společně udělali. Děti jsou téměř připravené postoupit do druhé třídy.

M PS str. 13 vypočtěte slovní úlohy 1 a 2.

Písance dopište stránku 2, Lukášek už se bude umět podepsat, a natrénujte písmenko ch na str. 3(napište celou)

Poslední obrázek nechám, děti, na vás. Namalujte to, co malujete nejraději a napište k obrázku 2 věty. V pondělí se na vás moc těším, vaše p. uč. Dana

V pondělí si přineste do školy Matematiku a Český jazyk, Prvouku. Angličtina bude ve čtvrtek.

Jestli jste schovávali páteční obrázky, přineste je prosím do školy.

22.05.2020 04:12

úkoly pro 2. ročník

Úlohy na 1.6. až 7.6.

ČJ - Skupina "mě" - učebnice str. 93 a 94., pS - opakování bě, pě, vě - str. 14 a 15.

MA - Násobění a dělení 5., PS str. 4, 5. Můj početník do str. 30.


V rámci prvouky a tématu "Léto" chodíme na vycházky a poznáváme květiny a listy stromů. Úkol pro děti: Napsat paní učitelce mailem, jakékoli 3 druhy rostlin, které jsou ve Veselé k vidění.


Úlohy na 25.5. až 1.6.

ČJ - Skupiny "Bě, pě, vě", učebnice str. 89 až 92, písemně vždy cv. č. 2.P9sanka str. 28 a 29.

MA - Opakování násobilky 2,3,4. PS - 2. díl, 3 stránky. Násobení číslem 5.
Úlohy 18. až 24.5.

ČJ - Opakování "Dě, tě, ně", PS str. 12,13 a 36/ 18,19. Abeceda Ř až Ž(+5 věcí na čtvrtek), Písanka str. 32 a 33, diktát 83/4.

MA - PS str. 31a 32 + desky.

12.5. V AJ nejvíce se chválím Ondru, Majdu, Páju, Marečka, Olivera a Janičku. Terezka angličtinu úplně vypustila, to je škoda. Tobiáše chválím za studijní výsledky. D. Pavlovská

Úlohy na 11.5. až 17.5.

ČJ - psaní "ě" ve skupinách dě, tě, ně. Učebnice str. 84 až 87, PS 36/ 20, 21, 22, Písanka str. 30 a 31, abeceda I až R+na čt. pět věcí.

MA - dělení 4, PS str. 29 a 30. Více v mailu:-)


31.05.2020 17:44

úkoly pro 3. ročník

3.6. Český jazyk

PS modrý: Eliška dodělá celou str.44 a 45, Anička udělá cvič. 6 na str. 45

Učebnice: obě děvčata: cvič. 4 na str. 161


3.6. Matematika

PS modrý: str. 31 a 32

učebnice: cvič.5 na str.25 a cvič. 10, 11, 12, 13 a 14 na str.26
1.6. Český jazyk

Na nakopírovaném papíru udělejte obě strany rodu podstat. jmen

PS cvič. 4 a 5 str.45

Naučte se vyjmenovat pádové otázky.


1.6. Matematika: počítejte cvič. 2 na str. 25 .Dodržujte postup, který jsme se naučily.31.1. Přeji vám krásný Den dětí. Myslím na vás. Mějte se moc hezky. Vyřiďte pozdravy také druháčkům a paní učitelce.

31.5. Prvouka

Nalepte si do malého sešitu nakopírovaný černobílý i barevný obrázek s vnitřními orgány. Černobílý obrázek vybarvěte a popište, o který orgán se jedná: mozek, plíce, srdce, střeva....Pokud nebudete vědět, vezměte si na pomoc učebnici. Na barevném obrázku napište názvy orgánů.

Popovídejte si s paní učitelkou nebo s rodiči o zdravém životním stylu. Možná přijdete na to, co by šlo zlepšit.

Zapište si látku do malých sešitů.

V PS udělejte str.62 a 63.

27.5. Matematika

Dělení násobků deseti: učebnice str.22 cvič. 2, 3, 4, a 5.

PS modrý: str. 30

27.5. Český jazyk

Číslo podstatných jmen: cvič 2 a 3 na straně 159. Na nakopírovaném papíře udělat obě strany Číslo podst. jmen


25.5. Matematika

Učebnice str. 21 cvičení 13, 14 a 16.

25.5. Český jazyk

Spojky: Napište cvič. 2 na str.145, do cvičení doplňte vhodné spojky z nabídky pod cvičením.

Podstatná jména: Doplňte správné tvary podst. jmen ve cvič. 4 na straně 157. Cvičení nepište celé, začněte na str.158 od třetího řádku do konce.Nové termíny on-line výuky: V PO v 8 hodin

Ve ST až v 10 hodin
03.06.2020 11:39

úkoly pro 4. ročník

4.6. Český jazyk

PS dodělej cvič. 3 a 4 na str. 55

Matematika

Můj početník: str. 43 celá


2.6. Český jazyk: učebnice , napiš cvič. 4 na str.170 a cvič. 2 na str.171

Matematika: Můj početník, udělej celou stranu 39

31.5. Přírodověda

Ekosystém potoků a řek

Učebnice str. 67 a 68

PS str. 28 a 29

Zapište si látku do malých sešitů.


.


04.06.2020 06:52

úkoly pro 5. ročník

3.6. Český jazyk

Učebnice: Napište cvič. 1 a 2 na str.190

3.6. Matematika

Učebnice: Napište cvič. 8 na str.32, cvič 1, 2, 3, 4, 5 na str.33


1.6. Matematika

učebnice cvič 9, 10, 11 na straně 23

Geometrie: cvičení 2, 3, 4 str. 22


1.6. Český jazyk

PS cvič.12 na str. 40

učebnice: dopište zbytek cvičení 3 na straně 186


31.6. VL

Opakování orientace na mapě Evropy - hranice Evropy, poloostrovy a ostrovy, pohoří, nížiny a vodstvo.


31.5. Přeji vám krásný Den dětí. V úterý uvařte výborné polévky a mějte se hezky. Stýská se mi. J.K.


31.5. Přírodověda

Rozmnožovací soustava

Všichni dobře víte, že živočichové i rostliny se rozmnožují, jinak by vyhynuli. Rozmnožuje se i člověk.

Je to trochu ožehavé téma, někteří z vás se budou smát, jiní možná trochu stydět. Pravda ale je, že už jste dost velcí, abyste věděli, jak vše funguje. Tak se do toho pustíme. Otevřete si učebnici na straně 66, abyste mohli sledovat obrázky. Ženské pohlavní buňky se jmenují vajíčka. Vytváří se a dozrávají ve vaječnících / obrázek uprostřed/ . Jednou za měsíc sestupují vajíčka do dělohy.

Mužské pohlavní buňky spermie se tvoří ve varlatech. Pokud se spermie zavrtá do vajíčka/ obrázek vlevo/, dojde k oplození vajíčka a začne se v děloze vyvíjet plod. Zpočátku je plod velký jako špendlíková hlavička. Postupně roste a dostává lidskou podobu / obrázek vpravo/. Vývoj plodu trvá 9 měsíců. Pak žena dítě porodí.

Brzy přijde doba, kdy se z dívek pozvolna stanou ženy a z chlapců muži. Toto období dospívání se nazývá puberta. Je to období těžké nejen pro vás, ale i pro vaše rodiče. Měníte se fyzicky, ale i duševně. Začínáte mít své vlastní názory, které mnohdy nejsou správné. Odmítáte poslouchat a často odmlouváte. Dochází k častým hádkám s rodiči.

V pubertě začnou růst dívkám prsa, ve vaječníkách se začnou tvořit první vajíčka. Ta jednou za měsíc vycházejí z těla společně s krví, dochází k menstruaci. Menstruace není pro ženu nic příjemného, ale je nutná k tomu,aby ženy mohly mít miminko. Nejlepší bude, když se na podrobnosti zeptáte maminky / obrázek str.67/.

I chlapci procházejí změnami. Rozšíří se jim ramena a hrudník, zvětšuje se jim penis, začnou růst vousy a chloupky. Ve varlatech se začnou vytvářet spermie / obrázek str.67/.

Na založení rodiny máte ještě spoustu času. Měli byste vědět, že na miminko by měl být každý pár připravený. Miminko potřebuje oba rodiče, jejich lásku a trpělivost a taky spoustu času, který mu rodiče musí věnovat.

Poproste paní ředitelku, ať vám pustí video o vývoji lidského plodu.