nahoru

testování

Vážení a milí rodiče, děkujeme za svěřenou důvěru s testováním vašich dětí. První testování proběhlo bez problémů a věřím, že přispěje spolu s dalšími opatřeními k bezpečnosti vašich dětí ve škole. Dana Pavlovská

13.04.2021 07:08

Zahájení výuky dne 12. 4.

Prezenční vyučování pro všechny ročníky naší školy začne 12.4. za přísných hygienických podmínek. Jednou z nich je pravidelné testování žáků a zaměstnanců 2x týdně antigenními testy.

POSTUP:

 • všichni žáci se dostaví v pondělí a ve čtvrtek do školy tak, aby se v 7.30 mohli účastnit testování
 • v 7.30 provedou třídní učitelky testování žáků ve svých třídách
 • testování se nemusí účastnit žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění Covid-19 a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí doložit lékařskou zprávou.
 • žáci, kteří testování odmítnou, se nemohou účastnit prezenční výuky
 • přítomnost rodičů ve škole není povolená

Více informací o testování včetně návodného videa v článku DUBEN.

Mgr. Dana Pavlovská

08.04.2021 18:58

DUBEN

Vážení rodiče, milí žáci,

asi s napětím očekáváte bližší informace týkající se návratu vašich dětí do školy. Předpoklad je, že by všechny ročníky naší školy nastoupily opět za přísných hygienických podmínek do školy dne 12. 4., s výhodou, že by se učily bez tzv. rotační výuky. Děti by měly být ve škole 2x týdně testované, v pondělí a ve čtvrtek testy LEPU RAPID, viz níže. Děti budou mít při vstupu do školy respirátor, nano roušku nebo chirurgickou roušku, v aktovce jednu náhradní. Budeme se učit dle rozvrhu, který je na stránkách školy a v žákovských knížkách. O případných změnách vás budeme informovat. Školní družina bude fungovat ráno od 6.45, odpoledne do 16 h. Přesto žádám rodiče, kteří si budou moci vyzvednout dítě do 13.30 (popřípadě bude moci jet autobusem), aby tak učinili, protože nejsme schopni stoprocentně zajistit předepsané hygienické podmínky. Vážení rodiče, uděláme vše pro kvalitní vzdělávání a zároveň zajištění zdraví vašich dětí. Dana Pavlovská

Více na:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Imunochromatografie s koloidním zlatem)

Souprava je určena ke kvalitativní detekci antigenu 2019-nCoV v klinickém vzorku. Testovací kazeta je založena na specifické reakci protilátka-antigen a technologii imunoanalýzy. Společnost Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd., založená v roce 1999, se specializuje na vývoj, výrobu a prodej špičkových zdravotnických prostředků.

 • Šetrný výtěr z přední části nosu
 • Neinvazivní
 • Jednoduché použití
 • Praktický, není potřeba přístroj
 • Rychlý, výsledek za 15 minut
 • Stabilní, s vysokou přesností
 • (O spolehlivosti testu se můžete přesvědčit přímo z rozsáhlé studie, kterou naleznete právě ZDE. Spolehlivost testu se tak opírá o velký sběr dat, který není jinde obvyklý)
 • Testy splňují všechny podmínky, které ZP požaduje
 • Test proplácen zdravotní pojišťovnou

Videonávod na testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=15s


08.04.2021 19:01

ZÁPIS 2021 změna

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2021/2022


 Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemůžeme povolit vstup do budovy školy zákonným zástupcům budoucích prvňáčků bez platného negativního antigenního testu, popř. bez potvrzení o očkování proti nemoci Covid -19.

POSTUP:

1) prostřednictvím školního mailu zs.vesela@seznam.cz si zákonní zástupci požádají v měsíci dubnu o zaslání tiskopisů, které po vyplnění doručí doporučeně poštou nebo osobně do poštovní schránky umístěné na vrátkách školy.

2) bude-li zákonný zástupce požadovat odklad školní docházky, rovněž požádá prostřednictvím e-mailu o zaslání tiskopisů. Zároveň dokládá doporučení k odkladu od poradenského zařízení a dětského lékaře.


Zápis se týká dětí narozených od 1.9. 2014 do 31.8. 2015

Dále dětí, kterým byla při loňském zápisu odložena školní docházka o jeden rok. Rodiče dětí narozených po 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 se mohou také dostavit k zápisu, avšak o přijetí dětí do 1. třídy bude rozhodnuto na základě psychologického vyšetření.

Omlouvám se všem zklamaným rodičům i dětem, že je nezveme k nám do školy, ale musíme nyní hlavně zajistit bezpečné prostředí pro naše žáky.

V měsíci červnu se uskuteční v odpoledních hodinách informační schůzka pro rodiče a budoucí prvňáčky.

Děkuji za pochopení, Mgr. Dana Pavlovská, ředitelka školy

08.04.2021 18:17

ROZVRH PRO ON LINE VÝUKU

ROZVRH PRO ON LINE VÝUKU

1.     ročník:

1. skupina     DENNĚ        od 8h do 9h ČJ a M

2. skupina     DENNĚ        od 9.15 do 10.15 ČJ a M

2.     ročník: ÚT a ČT od 8h do 9.30h ČJ a M

3.     ročník:

1. skupina     PO, ST a PÁ          8.00 až 9.30 ČJ,M,Prv

2. skupina     PO, ST a PÁ          9.45 až 11.15 ČJ,M,Prv

4. ročník: ÚT od 8.30h do 10h ČJ, M, ČT 8.30 až 11 - VL, ČJ,M

5. ročník: PO, ST a PÁ    od 8h do 9.30h , ČT 11.10 až 11.40 Inf

ANGLIČTINA:

2.ročník                          ST od 9.30 do 10h

3.ročník: 1. skupina       ÚT od 10h do 10.30

                2. skupina       ČT od 10h do 10.30

4. ročník:                         ST od 10.30 do 11h

5. ročník:                        ST od 11.20 do 12.10

PŘÍRODOVĚDA

4.     ročník:    PO a PÁ   od 10.30 do 11h

5.     ročník:    ÚT a ČT    od 10.30 do 11h

VLASTIVĚDA

4.ročník ČT. od 8.30 do 9.15

5. ročník:     ÚT             od 11.10 do 11.55

 

DÍLNA ČTENÍ:

3.,4.,5. ročník ČT 17.30 až 18.15 - nepovinně

16.03.2021 11:55

třídní schůzky

Pro individuální informace o prospěchu vašich dětí se můžete kdykoli obrátit na třídní učitele prostřednictvím kontaktů, které mají děti v žákovských knížkách na první straně. Přeji vám všem pevné nervy a optimismus při zvládání současné nelehké situace, Dana Pavlovská, ředitelka školy

27.02.2021 10:38

výukové programy

https://bobyho-skola.cz/ vhodné pro prvňáčky

https://www.skolasnadhledem.cz

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz

https://www.umimematiku.cz

https://www.umimeanglicky.cz

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/#1

https://decko.ceskatelevize.cz/decko-vzdelava

https://edu.ceskatelevize.cz/

http://www.english-time.eu/pro-deti/

https://www.helendoron.cz/extras/?fbclid=IwAR3h_Ik3lpn4jiMac0Ujj64YULv9Cyh_E4bnmYJA0iBqrg6-73nm4qQt8kE

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/testy-a-kvizy/


02.02.2021 16:51

Informace o MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Rokycany (MAP II.) 

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Rokycany, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Rokycany nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV. 

Do projektu se zapojilo 27 ZŠ, MŠ a ZUŠ v území správního obvodu ORP Rokycany se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.rokycany.mapplzensko.cz/ 

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Dana Pavlovská

26.03.2020 14:18
Kalendář akcí
Návštěvnost
Online: 1
Dnes: 4
Včera: 13
Týden: 31
Měsíc: 371
Rok: 1774
Celkem: 35261