nahoru

Vyúčtování školy v přírodě

Vážení rodiče, vzhledem k nižší účasti dětí, než jsme původně předpokládali, a navýšení ceny za ubytování a stravu, jsme po celkovém vyúčtování zjistili, že jsme překročili plánované výdaje o 15 790,- Kč.

Příjmy:

34 dětí po 3500,- Kč 119 000,-Kč

Výdaje:

ubytování a strava dětí + balíček na cestu: 84 660,- Kč

jízdné vlak + doprava zavazadel:  5 730,-Kč

animační program:  44 400,-Kč

_____________________________________________

celkem: 134 790,-Kč

NEDOPLATEK 15 790,-Kč :34= 464,41

Ostatní výdaje, ubytování a strava pedagogů a animátorů, jsou hrazeny z finančních prostředků školy.

PROSÍM RODIČE VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH DĚTÍ O UHRAZENÍ VZNIKLÉHO NEDOPLATKU VE VÝŠI 400,-Kč během měsíce července na účet školy: 0843473359/0800

Za vzniklé komplikace se všem rodičům omlouvám.

Nahlédnutí na podrobné vyúčtování je k dispozici v kanceláři ředitelky školy.

Dana Pavlovská, ředitelka školy


27.06.2024 06:50

Závěr kroužku Tvoření

Ve čtvrtek 16.5. se konala závěrečná hodina kroužku TVoření pro školní rok 2023/24.

17.05.2024 05:27

FOCENÍ DĚTÍ

V pondělí 13. května se během dopoledního vyučování budeme fotit.

Cena 1 ks fotografie je 50 Kč.

Fotíme se děti z celé školy+dospělí společně, dále po ročnících a nakonec jednotlivci a skupinky.

Počítáme, že si každé dítě zakoupí 1ks fotografie celé školy+1 ks fotografie svého ročníku (třídy).

Fotky jednotlivců a skupinek umístí fotografka do on-line galerie (odkaz pošleme), kde si je budete moci prohlédnout a rozhodnout se, kterou si necháte vyvolat.

Peníze zatím neposílejte.

Domluvte se s dětmi, zda se mají fotit samy, popř. s kamarády a napište jim lísteček, aby nám to pěkně "odsejpalo".


Pokd bude pršet, budeme se fotit jindy.


09.05.2024 05:30

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Veselá

Na základě zápisu k povinné školní docházce ze dne 17. 4. a z rozhodnutí ředitelky školy byly přijaty pro školní rok 2024/2025 děti zaregistrované pod čísly 1 - 8.

Mgr. Dana Pavlovská, ředitelka školy

19.04.2024 08:57

Odpolední kurzy plavání

V sekci Ke stažení sdílíme leták na plavecké kurzy Jiřího Řezáče, které budou probíhat od září 2024 v odpoledních hodinách v plaveckém bazénu v Rokycanech.

https://www.zsvesela.cz/index.php?page=download

02.04.2024 13:57

Škola v přírodě

Vážení rodiče, ve dnech 17.6.-21.6. 2024 jedeme s dětmi na školu v přírodě do rodinného hotelu Zach v Zelené Lhotě. V prosinci vybíráme 1. zálohu 1000 Kč, kterou zašlete na účet školy: 0843473359/0800. V případě, že už s jistotou víte, že vaše dítě se pobytu nezúčastní, nahlaste tuto skutečnost třídní učitelce nebo ředitelce školy. Dana Pavlovská

31.01.2024 06:31

Příspěvek-hygienické a výtvarné pom., prac. sešity

Prosím o úhradu rodiče, kteří tak dosud neučinili, abychom mohli nechat projít účetnictvím.

Jako minulý rok prosíme rodiče o příspěvek na hygienické pomůcky (jednorázové ručníky, toaletní papíry ...) a pomůcky na pracovní činnosti a výtvarnou výchovu (čtvrtky, barevné papíry, pomůcky na vyrábění...) v celkové výši 1000 Kč na celý školní rok. Částku prosím uhraďte převodem na účet č.0843473359/0800 do konce října, jako v.s. uveďte jméno dítěte.


Výši platby za pracovní sešity sdělí třídní učitelé - v žákovské knížce.

Platbu za sešity prověďte prosím hotově v kanceláři školy u pí ředitelky.

31.10.2023 11:15

Kroužek Šikovné ruce

Od října bude probíhat v rámci školní družiny jednou za týden kroužek Šikovné ruce pro děti od 3. do 5. ročníku. Kroužek povede paní Mašková, termín a čas si dohodnete v průběhu září.

01.09.2023 06:04

domácí úkoly

Minulý týden proběhla u nás ve škole diskuse ohledně psaní domácích úkolů. Tato diskuse živě běží napříč republikou i na internetu. Nikde není zákonem ani vyhláškou stanoveno, zda úkoly zadávat či ne. Ve veselské škole se domácí úkoly zadávají a zadávat budou. Vedou děti k zodpovědnosti, rodiče získají přehled, co se ve škole probírá a zda jejich děti učivo zvládají. I z těchto důvodů si děti nebudou psát úkoly ve školní družině. D. Pavlovská


http://www.ucitelske-listy.cz/2023/04/petr-honzejk-pet-necekanych-duvodu-pro.html

17.04.2023 10:45

školní družina

Žádám rodiče žáků, kteří mají děti ve školní družině, aby se znovu seznámili s vnitřním řádem školní družiny na těchto stránkách v sekci ke stažení. zejména odkazuji na část č. 2 Provoz a vnitřní režim školského zařízení:


"2.1. Přihlašování do ŠD

Zápis je proveden na základě řádně a úplně vyplněné přihlášky na dobu jednoho školního roku.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků a dojíždějící do schválené kapacity.

O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

Odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou.

2.2. Provozní doba

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování ráno od 6.40 do 7.45 a po vyučování od 11.25 do 16  hodin.

Zákonní zástupci vyzvedávají žáka od 12.00 do 13.00 hodin nebo od 15.00 hodin.

Rodiče informují ráno před vyučováním vychovatelku školní družiny o změně doby odchodu dítěte ze družiny, pokud se liší od doby uvedené na přihlášce do školní družiny. Neučiní-li tak, řídí se vychovatelka časem uvedeným na přihlášce.

V případě, že žák zůstane ve ŠD po skončení provozu a vychovatelce se nepodaří zkontaktovat zákonné zástupce, řeší vzniklou situaci ředitelka školy s Orgánem péče o děti a s Policií ČR."

Vychovatelka školní družiny není povinna obvolávat denně rodiče, aby zjistila, kdy jde jejich dítě domů. Dana Pavlovská, řed. školy

01.04.2022 10:26

Užitečné odkazy - výuka, procvičování a jiné

https://decko.ceskatelevize.cz/advent - adventní kalendář déčka

https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce - Velikonoce

https://bobyho-skola.cz/ vhodné pro prvňáčky

https://www.skolasnadhledem.cz

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz

https://www.umimematiku.cz

https://www.umimeanglicky.cz

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/#1

https://decko.ceskatelevize.cz/decko-vzdelava

https://edu.ceskatelevize.cz/

http://www.english-time.eu/pro-deti/

https://www.helendoron.cz/extras/?fbclid=IwAR3h_Ik3lpn4jiMac0Ujj64YULv9Cyh_E4bnmYJA0iBqrg6-73nm4qQt8kE

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/testy-a-kvizy/

https://www.pravopisne.cz

https://www.logickaolympiada.cz/ukazky/

https://decko.ceskatelevize.cz/ukrajina - Ukrajina

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf - pro uchazeče o studium na gymnáziu

https://junior.rozhlas.cz/ - čtení na pokračování, rozhlasové hry

https://www.rokyknih.cz/ - městská knihovna Rokycany
21.08.2023 10:31
Kalendář akcí
Návštěvnost
Online: 1
Dnes: 21
Včera: 23
Týden: 189
Měsíc: 880
Rok: 3410
Celkem: 42181