nahoru

3. a 4. ročník

Distanční výuka 3. a 4. ročníku bude pokračovat i v týdnu od 25. ledna. Vysvědčení dětem vydáme po návratu k prezenční výuce ve škole. V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny, odpadne tedy on-line výuka.

20.01.2021 15:20

oblečení

Vážení rodiče, snažíme se každý den o krátkodobý pobyt dětí venku. Zjišťujeme, že děti nejsou vhodně oblečené pro hry na sněhu. Prosím, vybavte vaše děti rukavicemi, nepromokavou teplou obuví a pokud možno oteplovačkami nebo šusťáky. Děkuji, Dana Pavlovská

07.01.2021 09:56

výuka od 4.1. do 22.1.

Vážení rodiče, milé děti,

přeju vám všem co nejlepší start do nového roku. Od 4. ledna začneme opět s kombinovanou výukou. Do školy půjdou žáci 1., 2. a 5. ročníku za stejných podmínek, jaké byly nastaveny od 18. listopadu. Tzn. platí rozvrh zaslaný na žákovské mailové adresy žáků 2. a 5. ročníku, prvňáci mají denně M a ČJ, ve středu AJ, prvouku v pondělí a ve středu. Kromě středy chodí denně žáci 1. a 2. ročníku na zdravotní vycházky, tělesná výchova není dovolená. Kurzy plavání a bruslení nemohou probíhat.

Všichni žáci musí mít po dobu přítomnosti ve škole nasazenou roušku, s výjimkou konzumace oběda a svačiny.

Žáci 3. a 4. ročníku budou na distanční výuce dle rozvrhu na stránkách školy. Pro potřeby výuky si mohou opět ve škole zapůjčit notebooky, škola je otevřená od 6.40 každý den. Žáci si mohou po domluvě se Štěpánkou Černou ve škole vyzvedávat obědy do jídlonosičů. Tento stav potrvá minimálně do 22.1.2021

Vážení rodiče, přeju vám hodně sil a optimismu při zvládání náročné situace a všem pevné zdraví.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na kontaktech uvedených v žákovských knížkách.

Dana Pavlovská


08.01.2021 09:00

ROZVRH PRO ON LINE VÝUKU

Rozvrh platný pro 3. a 4. ročník

3.ročník

1. skupina - Adam, Ája, Alex, Jani, Marek, Miki, Oli

Po, St, Pá: 8.15 až 9.30 ČJ, MA, Prv

Út 10 až 10.30 AJ

2. skupina - Kuba, Majda, Ondra, Pája, Terka, Tobi, Vašík

Po, St, Pá 9.45 až 11.00 ČJ, MA, Prv

Čt 10 až 10.30 AJ


4.ročník

Po Př 10 až 10.30

Út 8.30 až 10 ČJ, MA

St 10.45 až 11.15 AJ

Čt 8.30 až 9.15 VL, 9.30 až 11.00 ČJ, MA

Pá Př 10 až 10.30


DÍLNA ČTENÍ:

3.+4.+5. ročník: ČT 16.30 až 17.15 - nepovinně

12.01.2021 14:58

Bruslení a plavání

Až do odvolání lekce plavání i bruslení probíhat nebudou.

Jako každý rok i letos máme zamluvené kurzy plavání a bruslení, které startují ve středu hned po vánočních prázdninách. Uvidíme, jak to bude s uvolňováním opatření a zda budeme moci sportovat.

Plavání - 3. a 4. ročník.

Plavání je zdarma.

Bruslení 1., 2. a 5. ročník.

Povinná bruslařská výbava - brusle , rukavice a přilba. Přilba se vozí lyžařská, stačí ale i cysklistická v kombinaci s tenkou čepicí.

Jednotlivá lekce bruslení stojí mezi 20 a 30 Kč - upřesníme. Podrobnější informace o bruslení pro prvňáčky v mailu .


01.01.2021 11:16

třídní schůzky

Vážení rodiče, blíží se první čtvrtletí a my učitelé bychom vás měli informovat o prospěchu a chování vašich dětí. Uvažovala jsem o on line setkání, ale nepřijde mi vhodné hodnotit vaše děti prostřednictvím videokonference. Za nás učitele chci opět pochválit vás i děti, že dbáte na to, aby se děti včas připojovaly a plnily všechny námi zadané úkoly. Bohužel tento způsob výuky nemůže plnohodnotně nahradit výuku přímo ve škole, přestože některým dětem on line výuka vyhovuje více. Každopádně po návratu do školy bude co dohánět. Vy zase máte jedinečnou možnost vidět při našich setkáních s dětmi, jak pracují ostatní a můžete srovnávat, jak si vedou vaše děti. Co se týká společných akcí školy, nikdo v současné době neví, co budeme moci uskutečnit a co ne. V každém případě se letos nesejdeme na společných adventních akcích ve Veselé a v Rakové a bohužel ani na naší vánoční besídce v Nevidě, na kterou se děti vždy moc těší. Věřím, že budeme moci realizovat lekce plavání a bruslení, které by měly začít po novém roce a plánovanou školu v přírodě, kterou bychom chtěli uskutečnit v červnu v Zelené Lhotě na Šumavě.

Pro individuální informace o prospěchu vašich dětí se můžete kdykoli obrátit na třídní učitele prostřednictvím kontaktů, které mají děti v žákovských knížkách na první straně. Přeji vám všem pevné nervy a optimismus při zvládání současné nelehké situace, Dana Pavlovská, ředitelka školy

08.11.2020 18:01

výukové programy

https://bobyho-skola.cz/ vhodné pro prvňáčky

https://www.skolasnadhledem.cz

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz

https://www.umimematiku.cz

https://www.umimeanglicky.cz

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/#1

https://decko.ceskatelevize.cz/decko-vzdelava

https://edu.ceskatelevize.cz/

http://www.english-time.eu/pro-deti/

https://www.helendoron.cz/extras/?fbclid=IwAR3h_Ik3lpn4jiMac0Ujj64YULv9Cyh_E4bnmYJA0iBqrg6-73nm4qQt8kE

22.10.2020 17:45

Informace o MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Rokycany (MAP II.) 

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Rokycany, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Rokycany nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV. 

Do projektu se zapojilo 27 ZŠ, MŠ a ZUŠ v území správního obvodu ORP Rokycany se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.rokycany.mapplzensko.cz/ 

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Dana Pavlovská

26.03.2020 13:18
Kalendář akcí
Návštěvnost
Online: 1
Dnes: 19
Včera: 18
Týden: 55
Měsíc: 334
Rok: 334
Celkem: 33821