nahoru

Základní údaje o škole

Název: Základní škola Veselá, okres Rokycany, příspěvková organizace

Adresa: ZŠ Veselá 38, 337 01 Rokycany

Mobil: +420 608 256 606

E-mail: zs.vesela@seznam.cz

IČO: 70994587 IZO:600 071 871 

Ředitel: Mgr. Dana Pavlovská

23.08.2023 06:31

Charakteristika školy

Základní škola ve Veselé má více jak stoletou tradici. V současné době je celá po rekonstrukci. Jedná se o malotřídní školu se třemi třídami, ve kterých se společně vyučují žáci 1. - 5. ročníku základní školy. Škola zajišťuje výuku pro děti z obcí Veselá, Nevid a Raková. Prostředí školy umožňuje dětem klid, pohodu, zdravý pobyt venku, individuální přístup pedagogů, kamarádské vztahy v kolektivu, které zde spontánně vznikají. Výsledky žáků při přijímacích zkouškách na gymnázium a při přechodu na druhý stupeň základních škol signalizují rodičům budoucích školáků dobrou úroveň školy. Aktivní spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rokycanech zajišťujeme výhody malotřídní školy i pro děti s horší adaptabilitou či různými specifickými poruchami, ať už učení nebo chování. Škola je v současné době zajištěna plně aprobovanými učitelkami, které se dále vzdělávají. V obou učebnách jsou počítače s bohatým programovým vybavením, připojením k internetu a interaktivní tabulí. Vzhledem k vyššímu počtu žáků využíváme pro výuku i školní jídelnu, kterou jsme za tímto účelem rovněž nově vybavili interaktivní tabulí a žákovskými lavicemi. V odpoledních hodinách zajišťuje program pro děti školní družina. Jsou vytvořeny podmínky pro kvalitně fungující malotřídní školu s výborným klimatem, přátelskými vztahy mezi žáky a učiteli založenými na vzájemné důvěře a úctě.

23.08.2023 06:32

Dospěláci ve škole

Náš učitelský sbor je plný profesionálů

Avatar

Mgr. Dana Pavlovská

Ředitelka školy


Mgr. Dana Pavlovská

Ředitelka školy
Avatar

Mgr. Lenka Krákorová

Učitelka


Mgr. Lenka Krákorová

Učitelka
Avatar

Mgr. Jana Kuncová

Učitelka


Mgr. Jana Kuncová

Učitelka
Avatar

Mgr. Jana Štochlová

Učitelka


Mgr. Jana Štochlová

Učitelka
Avatar

Jana Mašková

Asistent pedagoga


Jana Mašková

Asistent pedagoga
Avatar

Michaela Pezlerová

Vychovatelka školní družiny


Michaela Pezlerová

Vychovatelka školní družiny
Avatar

Štěpánka Černá

Školnice

nejlepší školnice na světě

Štěpánka Černá

Školnice
Kalendář akcí
Návštěvnost
Online: 1
Dnes: 20
Včera: 23
Týden: 188
Měsíc: 879
Rok: 3409
Celkem: 42180